2017


ÅRSMØTE 22. Mars 18:00

Plass: Oasen, Rensvik 

Informasjonsskriv her!   

Referat her!


MEDLEMSMØTER


22. Mars

22. Mai Referat her!

14. September

7. Desember Juleavslutning


STYREMØTER


23. Januar Referat her!

7. Februar Referat her!

5. April Referat her!

7. Mai Referat her!

6. Juni Referat her!

5. September Referat her!

19. September Referat her!

3. Oktober Referat her!

28. November Referat her!